[ BOEKHOUD RECHT ]
Boekhoudwetgeving
Dit seminarie maakt deel uit van een reeks van 9 avonden. De volledige reeks telt 34u. De reeks start op 17/09/2018.

Na het doorlopen van de cursus op theoretisch- en praktisch vlak dien je in staat te zijn de juiste juridische interpretatie aan feiten en handelingen te geven en deze correct te kwalificeren in de boekhouding/jaarrekening. Je zou nadien in staat moeten zijn om een jaarrekening correct te kunnen interpreteren en te analyseren. De opgedane kennis stelt je in staat met in acht name van de opgelegde regels, de boekhoudkundige en financiŽle impact en gevolgen te begrijpen ingeval van overtreding van de regelgeving.
De theoretische uiteenzetting zal steeds duidelijk worden toegelicht aan de hand van praktische uitwerkingen.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen en toegelicht worden met voorbeelden uit de praktijk :

- Herhaling van de basiskennis boekhoud- en ondernemingsrecht;
- Algemene regels inzake boekhouding;
- Boekhoudkundige verplichtingen;
- Boekhouding als beheersinstrument en informatiemiddel naar stakeholders;
- Analyse van de rubrieken van het actief en passief van de balans;
Analyse van de rubrieken van de resultatenrekening;
- Analyse van de toelichtingen bij de jaarrekening met inbegrip van de sociale balans en het jaarverslag;
- Opstellen aangepaste waarderingsregels en mogelijke opties;
- Grondige bespreking van de voornaamste toepasselijke adviezen van de Commissie van Boekhoudkundige normen
- Algemene begrippen van het commissarisverslag;
- Rol van de accountant in het kader van de WCO wetgeving;
- Bronnen boekhoudrecht en commissie boekhoudkundige normen;
- Doorheen de behandelde onderwerpen worden de voornaamste adviezen van de commissie boekhoudkundige normen besproken.
Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht en is enkel mogelijk voor de volledige reeks via de website van de Karel de Grote-Hogeschool www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management.
Meer info? Contacteer Nausikaš Vandenbulcke via nausikaa.vandenbulcke@kdg.be


Op 24/09/2019 te Karel De Grote-Hogeschool, Campus Groenplaats
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : zie website
Met medewerking van : Marleen Mannekens

Ingericht door : Karel de Grote-Hogeschool (KDG)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Nausikaš Vandenbulcke
Tel : 03 613 16 55 - Fax :
E-mail : nausikaa.vandenbulcke@kdg.be
- URL : www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management