[ ANDERE ]
Actuele tendensen in het insolventie, beslag- en zekerheidsrecht
Trouw aan de filosofie van het nieuwe Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht
(TIBR) wil deze studienamiddag een dwarsdoorsnede bieden van de actuele
ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift: het beslagrecht, het
zekerheidsrecht en het insolventierecht voor ondernemingen en consumenten.
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de interactie tussen de verschillende
deelgebieden en hun actoren.

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van
de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen de kernmateries van
TIBR. Daarna volgen drie uiteenzettingen die focussen op recente evoluties of
belangrijke tendensen binnen respectievelijk het beslagrecht, het insolventierecht
voor ondernemingen en de collectieve schuldenregeling. Ter afsluiting is er
uitgebreid tijd voor vraagstelling en debat met het publiek.

Op het programma staan: Overzicht van rechtspraak insolventierecht - Collectieve
schuldenregeling: recente vragen en ontwikkelingen - Conflictsituaties naar
aanleiding van de collectieve dimensie van het beslag - Het spanningsveld tussen
vereffening, reorganisatie en faillissement


Op 25/09/2019 te Gent
VAC GENT – Virginie Lovelinggebouw – Auditorium
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

Aanvang 13:00 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 175
Met medewerking van : Diederik Bruloot, Roel Fransis, Bertel De Groote, Karen Broeckx, Francis Snoeck, Eric Dursin

Ingericht door : die Keure Opleidingen (DIE KEURE )
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Annelies Claeys
Tel : 050 47 12 75 - Fax :
E-mail : opleidingen@diekeure.be
- URL : https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/opleidingskalender