[ SOCIAAL RECHT ]
Studiedag RABG met debat: Sociaal Strafrecht
De inbreuken tegen het sociaal recht zijn de voorbije jaren alom tegenwoordig in het nieuws en het Sociaal Strafrecht overkoepelt een immer groeiende reeks misdrijven. Daar waar men vroeger vooral te maken kreeg met zaken gelinkt aan ‘zwartwerk’, duiken de laatste jaren meer en meer zaken op die verband houden met welzijn op het werk, discriminatie op de arbeidsmarkt, schrijnende berichten van sociale dumping, mensenhandel en -smokkel, waarbij zaken steeds vaker een meer internationaal karakter krijgen en aldus ook complexer worden.

Met deze studiedag trachten de sprekers wat duidelijkheid te scheppen, vertrekkende van enkele grote thema’s uit het Sociaal Strafrecht, telkens helder uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

Sociale inspectie
Burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever
De strafrechtelijke aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval
Het beleid van het Openbaar Ministerie
Sociale dumping


Op 27/09/2019 te Gent
Communicatieloft Gent
Sint-Denijslaan 489, 9000 Gent

Aanvang 09:30 - Duurtijd 5h - Prijs : 202,48 EUR
Met medewerking van : Martijn BAERT, Kenny DECRUYENAERE,
Daan DE BACKER, Christian DE GANCK, Evelien DE KEZEL, Vincent DOOMS, Etc.

Ingericht door : Larcier Group SA (LARCIER GROUP)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Els Van de Cotte
Tel : 092699791 - Fax :
E-mail : e.vandecotte@larcier.com
- URL : http://www.larcier.com