[ VENN. RECHT ]
Hoe het financieel plan opstellen conform de nieuwe vennootschapswetgeving?
- Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud?

- Hoe de behoefte aan werkkapitaal berekenen en de evolutie verwerken in het financieel plan?

- Hoe een budget opstellen en de liquiditeiten, rentabiliteit berekenen op 24 maand?

- Welke minimumvereisten moet de accountant naleven mbt zijn aansprakelijkheid bij het verlenen van bijstand?

- Wat is de balanstest en hoe berekenen?

- Liquiditeitstest: op basis van de te verwachten ontwikkelingen aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen

- ...
Op 27/08/2019 te Brugge
HOTEL VAN DER VALK BRUGGE
Kapellestraat 146
8020 Oostkamp

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : leden: gratis // stagiair-leden: 25 euro // niet-leden: 100 euro
Met medewerking van : Patrick Huybrechts

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be