[ SOCIAAL RECHT ]
Burenhinder
We spreken van burenhinder wanneer het normale evenwicht tussen ‘naburige eigenaars’ verstoord wordt en er - zonder dat een fout voor handen hoeft te zijn - bovenmatige hinder ontstaat. De hinderveroorzakende buur zal op grond van deze leer, gehouden zijn de schade die zijn nabuur hierdoor lijdt, te compenseren.

De doctrine vindt haar oorsprong in de Cassatiearresten van 1960 (de zgn. schoorsteen- en kanaalarresten) en vormt een klassiek voorbeeld van de foutloze of objectieve aansprakelijkheid.

Sindsdien kent de leer van de burenhinder een enorme evolutie in de rechtspraak en rechtsleer. Mede door een steeds complexere samenleving, komen er overigens steeds nieuwe vormen van ‘burenhinder’. Tijd dus voor een praktijkgericht overzicht en update.


Op 23/08/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 12:30 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van : Bart Van Baeveghem


Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be