[ FISCAAL RECHT ]
Abnormale prijzen in offertes voor overheidsopdrachten
De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de regels inzake het prijsonderzoek en de prijsbevraging.

Het detecteren en sanctioneren van abnormale prijzen door de aanbesteder is één van de hoekstenen van de gunningsprocedure.

Een zeer groot deel van de geschillen voor de Raad van State hebben betrekking op de beslissingen van de aanbesteders omtrent abnormale prijzen.

Het is dus hoog tijd voor een update omtrent dit thema aan de hand van de meest recente rechtspraak van de Raad van State.

Daarnaast bemoeit ook de stakingsrechter zich meer en meer met abnormale prijzen, en ook die recente en belangrijke evolutie verdient aandacht.


Op 23/08/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 15:30 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van : Peter Teerlinck


Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be