[ SOCIAAL RECHT ]
Collectieve schuldenregeling


Een collectieve schuldenregeling ( csr) is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. De procedure werd in het leven geroepen door de wet van 5 juli 1998. Deze wet heeft sinds 1998, een aantal belangrijke evoluties ondergaan.

Uiteraard zal ook de recente invoering van het gewijzigde ondernemersbegrip uit het WER zijn invloed hebben op dit deel van het insolventierecht.

Zal de wijziging van het WER tot misbruiken in het volledige insolventierecht aanleiding geven of niet? Of is dit juist in de geest van wat de wetgever wenste?

Wat met de rechten en plichten van de actoren in de csr? Zijn eventuele rechtsmiddelen afdoende?


Op 30/08/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 12:30 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van :
Sara Aelbrecht


Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be