[ ANDERE ]
Nieuwigheden Pandregister en hete hangijzers registerpand
De Pandwet trad op trad op 1 januari 2018 in werking. Deze wet voerde het
Pandregister in. Het laat toe een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud te
registreren, wijzigen, vernieuwen, overdragen, verwijderen of raadplegen.
Verder is ook rangafstand mogelijk. De belangrijkste nieuwigheden waren
invoering van het bezitloos pand en uitbreiding van het
eigendomsvoorbehoud.

Het seminarie slaat de brug tussen de praktische werking van het
Pandregister en de juridische mogelijkheden die de Pandwet aanreikt.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

Inschrijving van historische panden op de handelszaak (onder de wet van
1919) in het pandregister: praktische vragen uit de overgangsfase
Wat met uitbreiding van het voorwerp of aanpassing aan de overeenkomst?
Quid rang?
Wat met een handelszaak die over meerdere arrondissementen (was) is
gevestigd, of van arrondissement is gewijzigd?
Wat indien de pandhouder andere keuzes maakte?
Het voorwerp van de handelszaak: hoe te omschrijven en in te schrijven in
het register?
Een gewaarborgd bedrag in een vreemde munteenheid: juridisch kader en
recente wijzigingen aan het pandregister
Wat met fusie en splitsing van ondernemingen?
Inschrijvingen voor buitenlandse ondernemingen zonder
ondernemingsnummer
Enforcement – hoe verloopt de executie van een pand ingeschreven in het
Pandregister?
Het eigendomsvoorbehoud – een performante maar onderbenutte zekerheid

Dhr. Luc BONTINCK is fiscaal deskundige bij de FOD Financiën. Hij zoomt in
op het praktische gebruik van het register, de wijzigingen en nieuwigheden
die geďmplementeerd werden en op stapel staan en hoe het gebruik te
optimaliseren.

Mr. Thomas DONNEZ is advocaat bij Eubelius. Hij is lid van de praktijkgroep
Bank- en Financieel recht en heeft een bijzondere focus op bank- en
kapitaalmarkttransacties en financiële regulering. Voor dit seminarie
selecteert hij een aantal relevante onderwerpen vanuit een juridische
invalshoek.


Op 26/08/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Luc BONTINCK, FOD Financiën
Thomas DONNEZ, Eubelius

Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/nieuwigheden-pandregister-en-hete-hangijzers-registerpand