[ VENN. RECHT ]
DRIEDELIGE SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSLAND 2019 Deel 1

De wet van 23 maart 2019 (BS 4 april 2019) voerde het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in, WVV dat in werking trad op 1 mei 2019.
Dit wetboek wijzigde het vennootschapslandschap op ingrijpende wijze. We
belichten de nieuwe regels en plaatsen deze naast de bestaande. Ook het
uitvoeringsbesluit op het nieuwe WVVV krijgt aandacht (KB van 29 april
2019), met daarin onder meer de openbaarmakingsverplichtingen en het
jaarrekeningrecht.

Deel 1 : Vergelijking van de diverse vennootschapsvormen na het WVV 2019

In de eerste sessie vergelijken en analyseren we de diverse overgebleven
vennootschapsvormen, zijnde de NV, de BV, de CV, de VOF, de commanditaire
vennootschap en de maatschap, waarbij ook veel aandacht besteed zal
worden aan de overgangsbepalingen, m.a.w. wat op welk moment moet
gebeuren.

Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod :
• Welke vennootschapsvormen worden afgeschaft ? Wat zijn de
overgangsbepalingen ?
• Wat zijn de essentiële karakteristieken van de NV, de BV en de CV ?
• Wat onderscheidt de CV van de BV ?
• Is het nog zinvol te opteren voor een VOF of CommV ?
• Wat wijzigt er inzake de maatschap ?
• Wat zijn de kapitaalvereisten van de diverse vennootschapsvormen ?
• Wat zijn de oprichtingsformaliteiten van de NV, de BV, de CV , de VOF en de
CommV. ?
• Hoe moet het nieuwe financiële plan er uitzien na 1 mei 2019 ?
• Kan men een bestaande NV omvormen in een BV ?
• Wat gebeurt er met het kapitaal van een BVBA ?
• Wat zijn de nieuwe regels inzake winstuitkeringen onder het nieuwe recht ?
• Afschaffen van de pluraliteitsvereiste : voor welk vennootschappen ?
• Vergelijking van de alarmbelprocedure in de NV, de BV en de CV
• Wat zijn de neerleggingsverplichtingen van de jaarrekening ?
• Wat is het elektronisch aandelenregister ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus waar
het nieuwe recht naast het oude wordt geplaatst, met tal van
vergelijkingstabellen.


Op 27/08/2019 te Lokeren
Biznis Hotel
Zelebaan 100
9160 Lokeren

Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 600 EUR (excl. btw) voor de drie delen
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be