[ VENN. RECHT ]
DRIEDELIGE SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSLAND 2019 Deel 2

De wet van 23 maart 2019 (BS 4 april 2019) voerde het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in, WVV dat in werking trad op 1 mei 2019.
Dit wetboek wijzigde het vennootschapslandschap op ingrijpende wijze. We
belichten de nieuwe regels en plaatsen deze naast de bestaande. Ook het
uitvoeringsbesluit op het nieuwe WVVV krijgt aandacht (KB van 29 april
2019), met daarin onder meer de openbaarmakingsverplichtingen en het
jaarrekeningrecht.

Deel 2 : Het bestuursorgaan, de bestuuurdersaansprakelijkheid en de AV

In een tweede sessie analyseren we de organisatie en werking van de
bestuursorganen van de NV, BV en CV (raad van bestuur , dagelijks bestuur
en de algemene vergadering) na de hervorming, waarbij zowel de
ongewijzigde bepalingen, als de nieuwe regels aan bod komen. Ook de regels
van de bestuurdersaansprakelijkheid komen uitvoerig aan bod, alsmede de
wapens die de aandeelhouders kunnen hanteren ten aanzien van bestuurders
die hun taak niet naar behoren uitoefenen.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:
• Hoe ziet het bestuursorgaan van de BV en CV er uit na de hervorming ?
• Welk zijn de mogelijkheden voor de organisatie van het bestuursorgaan in
de NV ?
• Kan een bestuurder een opzeggingsvergoeding of –termijn bedingen bij het
aanvaarden van zijn mandaat ?
• Hoe werkt de algemene vergadering ? Hoe oproepen ? Binnen welke
termijn ?
• Kan de schriftelijke besluitvorming, zo ja, hoe werkt deze ?
• Wat zijn daden van dagelijks bestuur ?
• Hoe luiden de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid ?
• Welke mogelijkheden hebben de aandeelhouders ten aanzien van
bestuurders die hun taak niet naar behoren uitoefenen ?
• Wat is de duurtijd van een bestuurdersmandaat ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus waar
het nieuwe recht naast het oude wordt geplaatst, met tal van
vergelijkingstabellen. De deelnemers ontvangen ook het nieuwe wetboek en
uitvoeringsbesluit, alsmede de concordantietabellen.


Op 28/08/2019 te Lokeren
Biznis Hotel
Zelebaan 100
9160 Lokeren

Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 600 EUR (excl. btw) voor de drie delen
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be