[ VENN. RECHT ]
DRIEDELIGE SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSLAND 2019 Deel 3

De wet van 23 maart 2019 (BS 4 april 2019) voerde het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in, WVV dat in werking trad op 1 mei 2019.
Dit wetboek wijzigde het vennootschapslandschap op ingrijpende wijze. We
belichten de nieuwe regels en plaatsen deze naast de bestaande. Ook het
uitvoeringsbesluit op het nieuwe WVVV krijgt aandacht (KB van 29 april
2019), met daarin onder meer de openbaarmakingsverplichtingen en het
jaarrekeningrecht.

Deel 3 : De vereffening anno 2019

In de derde sessie bespreken we de vereffeningsprocedure in de overgebleven
vennootschappen, die eindelijk vereenvoudigd wordt in vele gevallen. Ook
hier passen we de nieuw regels in in het bestaande kader.

Volgende items komen (onder meer) aan bod:
• Onderscheid tussen gerechtelijke en vrijwillige vereffening
• Wanneer kan een vennootschap gerechtelijk ontbonden worden ?
• In welke gevallen is de tussenkomst van de rechtbank nog vereist bij een
vereffening ?
• Kan een VOF of gewone commanditaire vennootschap in één akte worden
vereffend ?
• Wat is de bevoegdheid van de vereffenaar ?
• Wat is de aansprakelijkheid van de vereffenaar ?
• De vernieuwde voorwaarden voor opening en sluiting van een vereffening in
één akte in de NV en de BV : wat zijn de voorwaarden ?
• Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening ?
• Welke publicaties moeten gebeuren in het BS ?
• Kan een vereffening heropend worden ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus waar
het nieuwe recht naast het oude wordt geplaatst, met tal van
vergelijkingstabellen. De deelnemers ontvangen ook het nieuwe wetboek en
uitvoeringsbesluit, alsmede de concordantietabellen.Op 29/08/2019 te Lokeren
Biznis Hotel
Zelebaan 100
9160 Lokeren

Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 600 EUR (excl. btw) voor de drie delen

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be