[ FISCAAL RECHT ]
KNELPUNTEN EN PIJNPUNTEN VAN DE FISCALITEIT IN BELGIË EN MEER BEPAALD VAN DE BTW

In dit seminarie worden een aantal knelpunten en pijnpunten van de fiscaliteit
in België, en de btw in het bijzonder, geanalyseerd en zulks naar aanleiding
van het verschijnen van het boek “Het belaste land” van Victor Dauginet.
Rechtsonzekerheid leidt tot belastingontduiking als gevolg van het
wantrouwen van de burger. De malaise in de Belgische fiscaliteit is niet nieuw,
maar hoe komt men eruit? Victor Dauginet en Stefan Ruysschaert zijn beide
btw-specialisten die – elk vanuit hun standpunt - volgende onderwerpen
aanraken :

1) Directe en indirecte belastingen : evoluties
2) Hoe bouwt men een btw-carrousel en wat zijn de gevolgen?
3) Taxshelters : belastingontwijking of belastingontduiking?
4) Kleine zelfstandigen en de invoering van de btw : hoe eenvoudig is het
allemaal?
5) De fiscaliteit van de non-profit : is dit nog verantwoord in deze tijden?
6) Primeert een parlementaire vraag op Cassatierechtspraak? Nee toch?
7) Btw-boeten : een “aanslag”?
8) Verjaring versus verval versus herziening van de aftrek : verwarring
troef…
9) Btw-tarieven als beleidsinstrument …
10) Aftrek van de btw : visie over het materieel fiscaal recht
11) Misbruik inzake btw : “#MeToo”? Over het kunstmatig splitsen van
handelingen…
12) Diamant : inkomstenbelastingen en btw … (eigen regels?)
13) Witwaswetgeving en btw …
14) Horeca en btw : over het repressief karakter van maatregelen. Moet men
nog een GKS houden als men over alles 21 % rekent?
15) Het visitatierecht versus huiszoeking
16) De fiscale controle van de maatschap van artsen en de fiscaliteit van
voetballers …
17) De btw is amoreel
18) Jacob Cats en de Laffercurve : gezond verstand is dringend nodig …

Het concept van het seminarie bestaat erin dat enerzijds een kennisaanbod
wordt gedaan dat van hoog niveau is en dat anderzijds de mogelijkheid
geboden wordt om alle vragen beantwoord te zien tijdens of na de sessie.


Op 24/10/2019 te Lokeren
Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 195 EUR (excl. btw)
Met medewerking van : Victor Dauginet & Stefan Ruysschaert

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be