[ ANDERE ]
Voorbereiding mondeling bekwaamheidsexamen stagiairs BIBF
Het programma dat wordt aangeboden omvat een voorbereiding op de
voornaamste vakken die op zowel het schriftelijk als het mondeling examen aan
bod komen en waarvan in het verleden is gebleken dat ze het grootste
struikelblok vormen voor de stagiairs.

Tijdens de sessies komen een reeks topics aan bod die relevant zijn voor het
eindexamen. De sprekers baseren zich op de actualiteit en op de vragen gesteld
tijdens vorige examenzittingen. Zij zijn allen specialisten uit de praktijk die echter
niet zetelen als lid van de examenjury.


Op 16/10/2019 te Antwerpen
KDG
Nationalestraat 5
2000 Antwerpen

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3h - Prijs : inschrijvingsformulier - www.bab-bkr.be
Met medewerking van : Frank Van Den Bergh

Ingericht door : BKR KENNISMANAGEMENT cvba (BKR KENNISMAGEMENT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Gonda Renders
Tel : 03/248 56 25 - Fax : 03/238 45 16
E-mail : secretariaat@bab-bkr.be
- URL : www.bab-bkr.be