[ FISCAAL RECHT ]
Het UBO-register: nieuwigheden en nieuwe deadline - BRUSSEL (19/144 B)
In het licht van de Europese antiwitwaswetgeving zijn alle bestuurders van vennootschappen en andere entiteiten gehouden tot het opnemen van gedetailleerde informatie betreffende de uiteindelijke begunstigden in een elektronisch UBO-register. De deadline voor informatieplichtige entiteiten om hun gegevens voor het eerste te communiceren werd reeds herhaaldelijk uitgesteld en is thans bepaald op uiterlijk 30 september 2019.

Sinds 11 januari 2019 kan u als economisch beroepsbeoefenaar gemandateerd worden door uw klanten om deze wettelijke verplichting tijdig te vervullen. Na eerdere publicatie van de FAQ en de uitvoeringsmodaliteiten in 2018, heeft de FOD Financiën op 2 april 2019 de FAQ wederom bijgewerkt. Het nakijken van deze bijwerking is een hels werk, daar er op geen enkele wijze wordt aangetoond waar de verschillen zitten ten opzichte van de vorige bijwerkingen. Denk maar aan de verduidelijking van een gegroepeerde UBO, de verduidelijking van het huwelijksvermogensrecht, het aanhouden van aandelen in onverdeeldheid, een buitenlandse vertegenwoordiger, de optionele toevoeging van bewijsstukken aan het UBO-register, …

Tijdens dit seminarie krijgt u op gestructureerde wijze de laatste stand van zaken zodoende u het UBO-register feilloos kan invullen.


Op 12/09/2019 te Brussel
Odisee, Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Aanvang 12:30 - Duurtijd 2h - Prijs : 150 euro
Met medewerking van : Dave van Moppes

Ingericht door : FHS- SEMINARIES (EHSAL)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman De Cnijf
Tel : 02 210 13 34 - Fax : 02 210 13 33
E-mail : seminaries@fhs.be
- URL : http://www.fhs-seminaries.be