[ BOEKHOUD RECHT ]
Adviseren kan je leren! Hoe maak je balansbesprekingen boeiend en interactief
Het voeren van een adviesgesprek vergt andere en nieuwe vaardigheden dan bij
het verwerkingsproces van de administratie en aangiftes. In deze opleiding wordt
een structuur voor een adviesgesprek aangeleerd waarmee u uw
adviesgesprekken goed voorbereid kan aanvatten.

VOOR WIE?
Boekhouders die een leidraad en structuur wensen voor het voeren van een
adviesgesprek met de ondernemer.

INHOUD
De structuur van het adviesgesprek
Opbouw van een logische structuur en houvast.

Analyse van de onderneming/voorbereiding balansbespreking
Bespreking van de resultaten van de onderneming volgens een vast stramien.
Welke elementen zijn belangrijk en hoe detecteer je problemen of formuleer je
optimalisaties?
De theorie wordt ingeoefend aan de hand van praktische cases.

Analyse van concurrenten
U leert hoe u aanvullende inzichten kan geven door de cijfers van de concurrenten
naast die van de onderneming te plaatsen. U ontdekt trends, sterktes en zwaktes.
Zo kan u de verbeterpunten formuleren en leren hoe u de ondernemer kan helpen
zijn onderneming sterker te maken.

Case studie
In groepsverband enkele (eigen) cases analyseren en bespreken.

Digitale ondersteuning
We maken gebruik van de Ondernemingsradar van Intellifin als ondersteunende
tool.


Op 19/09/2019 te Hasselt
Genkersteenweg 388
3500 Hasselt

Aanvang 09:30 - Duurtijd 5h - Prijs : 399 euro
Met medewerking van : Nicole Vandevijvere, Kristel Hermans

Ingericht door : Intellifin nv (INTELLIFIN)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Kristel Hermans
Tel : 011454415 - Fax :
E-mail : kristel.hermans@intellifin.be
- URL : http://www.intellifin.be