[ VENN. RECHT ]
Nietigheid (en opschorting) van besluiten en stem onder het nieuwe WVV ×
De regels m.b.t. nietigheid en opschorting van besluiten werden met de
invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
grondig herzien. Zo voorziet het WVV thans in een uniforme regeling ter zake
voor alle besluiten van alle rechtspersonen (en dus ook van VZW’s), alsook in
de mogelijkheid om een uitgebrachte stem nietig te verklaren. De
nietigheidsgronden worden tevens verder gerationaliseerd. Daarnaast krijgt
de tussenkomst van de rechter in geval van misbruik van stemrecht een
wettelijke basis. Tot slot grijpt het WVV in op het vlak van de
vorderingsmogelijkheid en (vooral) de derdenbescherming. Dit seminarie zet
alle wijzigingen op een praktijkgerichte en bevattelijke wijze uiteen.

Volgende topics komen aan bod tijdens dit online seminarie:

ratio legis van de regelgeving
toepassingsgebied van de regels inzake nietigheid en opschorting van
besluiten
nietigheidsgronden, alsook misbruik van minderheid
nietigheid van een stem en (mogelijkheid tot) plaatsvervangende rechterlijke
uitspraak
interplay met de sanctie bij schending van de regels inzake belangenconflicten
wie kan de nietigheid (of opschorting) vorderen: nietigheid van besluiten als
schuldeisersbescherming?
derdenbescherming
procedurele aspecten, m.i.v. verjaring
Stijn De Dier is advocaat bij Quinz advocaten, waar hij zich toelegt op het
vennootschaps-, insolventie- en ondernemingsrecht. Hij is tevens deeltijds
docent aan de UAntwerpen, waar hij instaat voor de Grondige Studie
Insolventierecht. Als vrijwillig medewerker blijft hij daarnaast verbonden aan
het Jan Ronse instituut voor vennootschaps- en financieel recht aan de KU
Leuven. Hij is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en
Vennootschap – Revue Pratique des Sociétés en lid van het Belgisch Centrum
voor Vennootschapsrecht (BCV).


Op 17/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Stijn DE DIER, Quinz | UAntwerpen

Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/nietigheid-en-opschorting-van-besluiten-en-stem-onder-het-nieuwe-wvv