[ FISCAAL RECHT ]
DRIEDELIGE OPLEIDING ONROEREND GOED EN DE FISCUS : PB, VENB & BTW (Deel 1)

Vastgoed blijft een actueel thema. De vele bouwwerven die overal terug te
vinden zijn, zijn hier een sprekend voorbeeld van. De lage rentes, zowel wat
de kostprijs (kredieten) als wat de beleggingskant betreft, laten velen de stap
zetten om te beleggen in vastgoed.

Maar hoe structureren we dat het best ? Kopen we dat onroerend goed privé
aan ? Of richten we daarvoor een vennootschap op ?

Dat de antwoorden op deze vragen veelal een fiscale insteek hebben, zal u
niet verbazen. Daarom lijkt het ons eens interessant om een aantal facetten
te bekijken. De laatste jaren is onroerend goed in de fiscaliteit immers een
constant terugkerend onderwerp geworden, met de nodige wijzigingen tot
gevolg.

Gedurende drie ontmoetingsmomenten bekijken we vaak voorkomende en
belangrijke zaken hieromtrent.

De volgende items komen uitgebreid aan bod :

DINSDAGAVOND 17-09-2019 : VASTGOED EN DE PERSONENBELASTING

- hypothecaire lening en onroerend goed :
o de gewone intrestaftrek
o de kapitaalaftrek : het langetermijnsparen
o de aftrek eigen woning (woonbonus)
o buitenlands onroerend goed
Is lenen echter wel (altijd) zinvol ?
- de samenstelling van een onroerend inkomen
- de belasting op de meerwaarde : privé en/of beroepsmatig onroerend
goed
- het verhuren van de woning aan de eigen vennootschap : zijn er hier
beperkingen van toepassing ?
- Enz. Enz.

Er is uiteraard uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling en discussie.
Specifieke vragen kunnen vooraf aan de sprekers worden overgemaakt via e-
mail gericht aan info@artelegis.be.


Op 17/09/2019 te Drongen
Hotel Van der Valk
Baarleveldestraat 2
9031 Drongen

Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 600 EUR (excl. btw) voor de drie delen
Met medewerking van : Marc Gielis & Stefan Ruysschaert

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be