[ FISCAAL RECHT ]
DRIEDELIGE OPLEIDING ONROEREND GOED EN DE FISCUS : PB, VENB & BTW (Deel 2)

Vastgoed blijft een actueel thema. De vele bouwwerven die overal terug te
vinden zijn, zijn hier een sprekend voorbeeld van. De lage rentes, zowel wat
de kostprijs (kredieten) als wat de beleggingskant betreft, laten velen de stap
zetten om te beleggen in vastgoed.

Maar hoe structureren we dat het best ? Kopen we dat onroerend goed privé
aan ? Of richten we daarvoor een vennootschap op ?

Dat de antwoorden op deze vragen veelal een fiscale insteek hebben, zal u
niet verbazen. Daarom lijkt het ons eens interessant om een aantal facetten
te bekijken. De laatste jaren is onroerend goed in de fiscaliteit immers een
constant terugkerend onderwerp geworden, met de nodige wijzigingen tot
gevolg.

Gedurende drie ontmoetingsmomenten bekijken we vaak voorkomende en
belangrijke zaken hieromtrent.

De volgende items komen uitgebreid aan bod :

DINSDAGAVOND 24-09-2019 : VASTGOED EN DE
VENNOOTSCHAPSBELASTING

o de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt deze belast ?
o hoe werkt de spreiding van de meerwaarde ?
o waarmee rekening houden wanneer bestaand vastgoed overgedragen
wordt in de vennootschap ?
o wat met vruchtgebruik ?
o de voor- en nadelen van vastgoed in een vennootschap
o elementen van successieplanning. Hoe kan de patrimoniumvennootschap
hierbij helpen ?
o hoe kunnen gelden aan de vennootschap onttrokken worden om privé een
onroerend goed te financieren ?
o Enz. Enz.

Er is uiteraard uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling en discussie.
Specifieke vragen kunnen vooraf aan de sprekers worden overgemaakt via e-
mail gericht aan info@artelegis.be


Op 24/09/2019 te Drongen
Hotel Van der Valk
Baarleveldestraat 2
9031 Drongen

Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 600 EUR (excl. btw) voor de drie delen
Met medewerking van : Marc Gielis & Stefan Ruysschaert

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be