[ FISCAAL RECHT ]
Contracten met concurrenten


Tijdens deze webinar bekijken we hoe en welke overeenkomsten er kunnen gesloten worden tussen concurrenten.

In principe mogen ondernemingen geen overeenkomsten met elkaar afsluiten die de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar verhinderen, beperken of vervalsen. Ook binnen de Europese markt gelden deze beperkingen.

Denk aan kartelvorming en prijsafspraken.

Toch bestaan er uitzonderingen en vrijstellingen. Tijdens dit praktijkgericht webinar wordt een overzicht gegeven van wat mag en niet mag, en de grenzen waarbinnen bepaalde overeenkomsten toch mogelijk zijn.


Op 24/09/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van : Joost Haans

Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be