[ SOCIAAL RECHT ]
Een shorttrip doorheen de figuur “Borgtocht”


Borgtocht is bij uitstek te beschrijven als “een klassieke zekerheidsfiguur” doch één die met haar tijd geëvolueerd is en stand wist te houden, mede door haar inzetbaarheid bij diverse toepassingsgevallen.

Dit webinar focust op de basisprincipes van de figuur, haar bestaansvoorwaarden en de gevolgen die ze teweegbrengt binnen de verhouding van de drie principale spelers – de borg, hoofdschuldenaar en schuldeiser.

Tevens wordt kort ingegaan op de beëindigingswijzen en wordt een blik geworpen op de situatie van insolventie.


Op 26/09/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 15:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van : Isabelle Van den Bosch

Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be