[ ANDERE ]
Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen
Sinds 2 juli 2016 bestaat de mogelijkheid om onbetwiste commerciële schuldvorderingen tussen handelaren (B2B) in te vorderen via een nieuwe buitengerechtelijke procedure.Opzet is de rechtbanken te ontlasten en een eenvoudige, snelle en kostenbesparende procedure te creëren.Het was afwachten of de voorgestelde procedure zou bewerkstellingen wat ze voor ogen had namelijk een snellere invordering van achterstallige facturen.Tijdens dit webinar krijgt u de laatste stand van zaken en een praktijkgerichte update.


Op 17/10/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van :
Jan Van Camp


Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be