[ ANDERE ]
Nieuwigheden in het Merkenrecht
EU-merkenrecht

Sinds 1 oktober 2017 zijn er nieuwe bepalingen in werking getreden waarmee de eerder aangekondigde hervormingen in het EU merkenrecht worden afgerond.De hervormingen in het merkenrecht in de Europese Unie hebben als doel het merkenrecht binnen de EU effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken. Het pakket aan hervormingen (ook wel aangeduid als het ‘Trademark (Reform) Package’) bevat belangrijke wijzigingen voor houders van Benelux- en Uniemerken.De hervormingen worden tijdens dit webinar nader toegelicht.

Benelux-merkenrecht

Ook in het Benelux-merkenrecht zijn er de voorbije jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Tijdens dit webinar zal Mr. Wuyts (Novagraaf) een aantal van de voornaamste wijzigingen in het merkenrecht toelichten en bespreken.


Op 23/10/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van : Stephanie Wuyts

Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be