[ FISCAAL RECHT ]
Update Woninghuur
Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet trad in werking op 1 januari 2019 nadat het op 7 december 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Dit nieuw Vlaams Huurdecreet beoogt de modernisering van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder) en werkt een dwingend kader uit voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het decreet heeft als Lex specialis voorrang op het gemene huurrecht uit het Burgerlijk Wetboek en heft de Woninghuurwet volledig op.

Tijdens deze webinar zal Mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit dit nieuwe woninghuurdecreet toelichten.


Op 24/10/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van : Pieter Pauwels

Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be