[ FISCAAL RECHT ]
IAS/IFRS in de praktijk
Dit seminarie geeft u een duidelijk beeld over de belangrijkste verschillen tussen
IAS/IFRS en de huidige Belgische normen.

Beursgenoteerde bedrijven zijn sinds 1 januari 2005 verplicht IAS/IFRS toe te
passen bij de presentatie van hun geconsolideerde jaarrekening. Dit heeft
ongetwijfeld gevolgen voor hun verbonden filialen die vanaf nu ook zullen moeten
rapporteren in IAS/IFRS, hoewel ze dit zelf niet verplicht zijn.

De opleiding start met algemene concepten, om vervolgens (zoveel mogelijk) de
gevolgen voor de activa, de passiva en ten slotte de resultatenrekening te
analyseren. De inhoud van de syllabus is opgebouwd rond verschillen tussen
BGAAP en IFRS aan de hand van concrete voorbeelden. Let op: journaalposten
met rekeningnummers e.d. komen echter nauwelijks aan bod.


Op 03/12/2020 te Leuven
Vuurkruisenlaan 4, 3000 Leuven
Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : 806
Met medewerking van : Siebrecht Plateau

Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be