[ ANDERE ]
Update omgevingsrecht Verzameldecreet
Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse Regering het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd.

Op 15/10/2019 te Ku Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Aanvang 17:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 120 EUR
Met medewerking van : Mr. Mario Deketelaere

Ingericht door : Postuniversitair Centrum K.U.Leuven Campus Kortrijk (PUC - KULAK)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Van Daele Mieke
Tel : 056 24 61 84 - Fax : 056 24 69 98
E-mail : info.puc@kuleuven-kortrijk.be
- URL : http://puc.kuleuven-kortrijk.be