[ FISCAAL RECHT ]
Financiële en fiscale aspecten van vastgoed - sessie 1 Verwerving
Verwerving, beheer en overdracht van vastgoed

Fiscale vergelijking m.b.t. investering in vastgoed ten privé titel of via vennootschap met aandacht voor:
O Kosten bij de verwerving van een onroerend goed of de constructie van een gebouw
O Fiscaal regime van huurinkomsten (ook voor vastgoed in het buitenland)
O Aftrek van kosten m.b.t. een onroerend goed in hoofde van een vennootschap (voorwaarden en beperkingen)
O Belasting van meerwaarde bij verkoop van vastgoed (privé of via vennootschap)
O Bijzondere aftrekken: investeringsaftrek en aftrek voor risicokapitaal, deeleconomie
Impact van de nieuwe vennootschapsbelasting (zomerakkoord) op de financiering en structurering van vastgoed


Op 26/09/2019 te Ku Leuven Kulak
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Aanvang 16:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 1575 EUR
Met medewerking van : Philippe Hinnekens, Korneel Decroix

Ingericht door : Postuniversitair Centrum K.U.Leuven Campus Kortrijk (PUC - KULAK)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Van Daele Mieke
Tel : 056 24 61 84 - Fax : 056 24 69 98
E-mail : info.puc@kuleuven-kortrijk.be
- URL : http://puc.kuleuven-kortrijk.be