[ FISCAAL RECHT ]
Financiële en fiscale aspecten van vastgoed - sessie 1 Impact
Impact van antimisbruikbepalingen Vastgoed en btw

Algemene principes inzake btw: wat is btw, hoedanigheid van btw belastingplichtige (beroepsoprichter, toevallige belastingplichtige), onttrekkingen/herzieningen, regeling medecontractant
Overdracht en verwerving van vastgoed met btw: nieuwbouw, verbouwde gebouwen, zakelijke rechten, problematiek grond en gebouw
Terbeschikkingstelling van vastgoed en btw: vrijstelling voor onroerende verhuur, optionele btw-verhuur, btw-lease, opslagplaats, …
Aftrek van btw: infrastructuurwerken, saneringskosten, …
Verlaagde tarieven: renovatie, afbraak en heropbouw, sociale sector en scholenbouw


Op 17/10/2019 te Ku Leuven Kulak
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Aanvang 16:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 90 EUR
Met medewerking van : Philippe Hinnekens, Korneel Decroix

Ingericht door : Postuniversitair Centrum K.U.Leuven Campus Kortrijk (PUC - KULAK)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Van Daele Mieke
Tel : 056 24 61 84 - Fax : 056 24 69 98
E-mail : info.puc@kuleuven-kortrijk.be
- URL : http://puc.kuleuven-kortrijk.be