[ FISCAAL RECHT ]
Fiscale aspecten van erfpacht en opstal
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus.
Structuren waarbij de opstalhouder vaak een vennootschap waarvan de grondeigenaar aandeelhouder/bedrijfsleider is maken het voorwerp uit van versterkte controle. Oudere opstalovereenkomsten komen vandaag tot hun einde en voorzien traditioneel dat de natrekking kosteloos geschiedt.
De fiscus oordeelt in groeiende mate dat de grondeigenaar hierdoor een voordeel verkrijgt van zijn vennootschap waarop hij moet worden belast in de personenbelasting (taxatie in alle aard), gebaseerd op de “actuele waarde” van de opstallen, op voet van artikel 6 van de Opstalwet.
Bovendien heeft ook de Vlaamse Belastingsdienst recent diverse opmerkelijke beslissingen genomen omtrent de heffing van registratiebelasting bij overdracht en beëindiging van zakelijke rechten, in concreto over erfpacht en opstal. Ook die beslissingen komen tijdens het seminarie aan bod.
Onze spreker, die deze materie dagelijks behandelt, reikt oplossingen aan voor de rechtspracticus die deze topics behandelt.


Op 17/10/2019 te Elewijt

Elewijt Center
Tervuursesteenweg 564
1982 Elewijt/Zemst


Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : EUR (excl. 21% btw) of EUR (excl. 21% btw) met boek. Betaling via KMO-portefeuille mogelijk.
Met medewerking van : Meester Tim Melis
Advocaat-vennoot, Cazimir

Ingericht door : M&D Seminars (M&D)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Inge Buyle
Tel : 09-224.31.46 - Fax : 09-225.32.17
E-mail : accreditatie.MD@wolterskluwer.com
- URL : http://www.mdseminars.be