[ ANDERE ]
Over ADR, Principieel en Collaboratief Onderhandelen, Conflictbemiddeling, Verzo
Steeds meer en meer proberen partijen hun geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Tijdens dit webinar bekijken we enkele concrete vormen van “ADR” – voluit: Alternative Dispute Resolution.De voordelen van buitengerechtelijke conflictoplossing zijn gekend:

het gaat veel sneller;
goedkoop (sommige instanties brengen helemaal geen kosten in rekening, en bij tussenkomst van een erkend bemiddelaar zijn de honoraria in principe in gelijke delen verdeeld);
de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd (geen “publieke” debatten in de rechtbank);
én – heel belangrijk in o.m. handelsrelaties - de relaties tussen de partijen kunnen gehandhaafd worden (geen winnaar of verliezer, enkel twee winnaars).ADR omvat in principe alle buitengerechtelijke vormen van conflictoplossing.

We denken hierbij aan o.m. deal facilitation, dispute boards, early neutral evaluation, Med-rec, factfinding, mitigation, conciliation, bemiddeling, caucus bemiddeling, pendelbemiddelng, één tekst traject, minitrial, Med arb, …


Op 20/09/2019 te Webinar
Webinar
Aanvang 15:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 115
Met medewerking van : Willem Meuwissen

Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be