[ BOEKHOUD RECHT ]
Masterclass Management Accounting
Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de verschillende methoden
en technieken die managers toelaten om te beschikken over nauwkeurige kosten-,
kostprijs- en winstinformatie ter ondersteuning van hun besluitvormings- en
besturingsprocessen. Met cases wordt aangetoond hoe kosten en winstinformatie
moeten aangewend worden om optimale beslissingen te nemen, op het vlak van
pricing, product-mix en order-mix, make-or-buy en investeringen. Ook wordt
aangeleerd hoe besturingsprocessen moeten ingericht worden opdat kosten en
winstrapporten en budgetten managers maximaal motiveren voor continue
verbetering van efficiëntie en winstgevendheid.

Op dit vlak speelt de management accountant een belangrijke rol. De
management accountant moet de nodige tools ter beschikking hebben om ervoor
te zorgen dat kostprijs en winstinzichten voldoende accuraat zijn en managers
niet misleiden. Met verschillende cases en voorbeelden uit de praktijk wordt
geïllustreerd hoe de nieuwe kostprijsbenadering - Time-Driven Activity-Based
costing - de mogelijkheid biedt om gedetailleerd en nauwkeurig inzicht te
verkrijgen in de winstgevendheid van producten, segmenten en klanten hierbij
rekening houdend met alle kostenveroorzakende factoren.


Op 24/10/2019 te Brussel
Sint Lendriksborre 6, 1120 Brussel
Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : 2791
Met medewerking van : Ludo Lambrechts-Werner Bruggeman-Sophie Hoozée

Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be