[ FISCAAL RECHT ]
Brexit & BTW - Impact op BTW, de gevolgen & voorbereidingen WEBCAST
WEBCAST rechtstreekse online uitzending
Analyse BTW-problemen en de noodzakelijke acties !
Het is nog steeds moeilijk te voorspellen hoe de Brexit juist gaat verlopen. Voor
elk bedrijf dat handel drijft met UK is het hoe dan ook uiterst belangrijk zich nu
voor te bereiden op de verschillende scenario’s en de BTW-gevolgen van een
Brexit.
Zeker nu een harde Brexit meer en meer werkelijkheid wordt.

Grondige analyse BTW-gevolgen Brexit !
Op basis van de verschillende mogelijke scenario’s gaan wij dieper in op de
belangrijkste vragen en problemen waarop u zich dient voor te bereiden, onder
andere:
- Welke invloed heeft de omslag van intracommunautaire levering/verwerving van
goederen en van diensten naar de uitvoer/invoer van goederen op de btw-
rapportering, de bewijsvoering van de vrijstelling en de verplichtingen?
- Wat met vereenvoudigingen inzake consignatie, zending op zicht of voorraad op
afroep (call-off stock)?
- Kunnen bestaande regelingen van intracommunautair driehoeksverkeer nog
worden toegepast?
- Hoe zal de btw-teruggaaf van UK btw geregeld worden?
- Uw UK leverancier heeft vandaag een Belgisch btw-identificatienummer (via
rechtstreekse btw-identificiatie). Zal dit gewoon doorlopen?
- Bij gebruik van MOSS-aangiften: ook hier aanpassingen?
Op 20/09/2019 te Niet Van Toepassing Webcast Rechtstreekse Online Uitzending
Dit kennisatelier is alleen als webcast (rechtstreeks online uitzending) te volgen op uw pc of tablet
Aanvang 10:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EURO 138
Met medewerking van : FRANK BORGER

Ingericht door : HetBTWHuis (HETBTWHUIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Denise Lemeire
Tel : 023314987 - Fax : 023772447
E-mail : admin@hetbtwhuis.be
- URL : www.hetbtwhuis.be