[ FISCAAL RECHT ]
WAAROM IS EEN BTW-AUDIT ZO BELANGRIJK ?! HOE UITVOEREN ?
Waarom is een btw-audit zo belangrijk ?!
Een interne btw-audit van een onderneming toont dikwijls aan dat de btw-
wetgeving onvoldoende en/of foutief wordt toegepast.
Daarom heeft een interne btw-audit vooral tot doel:
- sancties vermijden bij een fiscale controle
- het optimaliseren van de processen op btw-vlak.
- boetes en navorderingen vermijden door een spontane regularisatie, dus vóór
enige interventie van de Administratie.
- detecteren btw-risico’s en fouten in de aangifte voorkomen vooraleer de
administratie dit doet via datamining.
- optimalisatie btw-kasstromen,
- processen op btw-vlak optimaliseren
- btw-doorlichting aankoopmodule, logistieke module en factureringsmodule bij
verdere digitalisering of verandering van software.

Hoe concreet een btw-audit opstellen en uitvoeren ?!
Deze opleiding helpt u stapsgewijs bij het verrichten van een btw-audit binnen uw
bedrijf/instelling. Op een praktische manier krijgt u inzicht in de toepassing en
organisatie van een btw-audit.
- afbakening van de na te kijken transacties
- belang van de boekhouding
- nazicht van de handelsdocumenten en de btw-aangiften
- onderzoek inkomende- en uitgaande handelingen
- rapportering van de risico’s en opportuniteiten
- inschatting van de eventuele navordering van btw, boeten en interesten
- belang van verjaringstermijnen
- belang van bewaringstermijnen
- diverse goederenbewegingen met EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten.

Meerwaarde van deze opleiding
- U verwerft de belangrijke kennis om zelf een btw-audit te verrichten en btw-
processen te analyseren en te optimaliseren.
- Een goede combinatie van theoretisch inzicht en praktische toepassing.
- Een ervaren spreker met concrete ervaring bij het implementeren van BTW-
audits.
- ‘Het BTW Huis' is de kwaliteitsgarantie voor BTW-opleidingen.
- U ontvangt het boek “Fiscale procedure btw”, uitgegeven bij Intersentia. Het
boek gaat in op de bevoegdheden van de fiscus en vormt een aanvulling op de


Op 26/09/2019 te 2430 Laakdal
DE VESTEN
Kanaalweg 6/1
2430 LAAKDAL

Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : EURO 498
Met medewerking van : FRANK BORGER

Ingericht door : HetBTWHuis (HETBTWHUIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Denise Lemeire
Tel : 023314987 - Fax : 023772447
E-mail : admin@hetbtwhuis.be
- URL : www.hetbtwhuis.be