[ FISCAAL RECHT ]
Welke Fiscale optimalisatietechnieken nog aan te raden ?
Waar ligt de grens tussen fiscale optimalisatie en misbruik ?!
- Waar eindigt fiscale optimalisatie en waar begint fiscaal misbruik?
- Hoe kan de fiscus fiscaal misbruik inroepen en aantonen?
- Wanneer wordt de fiscale wet 'gefrustreerd'?
- Welke andere motieven dan belastingontwijking kunnen worden ingeroepen ter
verdediging?

Wat is nog haalbaar ?!
Tijdens dit kennisatelier evalueert Roel Van Hemelen de klassieke fiscale
optimalisatiemogelijkheden op hun haalbaarheid:
1. Vruchtgebruik , nog zinvol ?
2. De privé woning in de vennootschap: VAA & aftrekbaarheid !
3. Verhuur onroerend goed aan de vennootschap, wat zijn vandaag de valkuilen ?
4. Stopzettingsmeerwaarden, te optimaliseren ?
5. De liquidatiereserve of VVPRbis?
6. Managementvennootschappen & managementvergoedingen en de continue
aanvallen van de fiscus !
7. Interne meerwaarden & kapitaalverminderingen, tegen welke fiscale kost ?
8. Auteursrechten, hoe dit voordeeltarief optimaal toepassen ?
9. Interesten op rekening-courant, het gouden spaarvarken ook onder vuur ?
10. De holdingvennootschap & aftrek financieringskosten.Op 24/09/2019 te 2600 Berchem
BLUEPOINT – (ALM)
Filip Williotstraat 9 –
2600 BERCHEM

Aanvang 09:00 - Duurtijd 3,5h - Prijs : EURO 215
Met medewerking van : Roel Van Hemelen

Ingericht door : KennisAteliers (KENNISATELIERS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman Cauwels
Tel : 02/331.49.87 - Fax : 02/377.24.47
E-mail : herman.cauwels@kennisateliers.be
- URL : http://www.kennisateliers.be