[ FISCAAL RECHT ]
Check-up PB 2019 – breng uw PB-kennis terug op niveau ! 2 WEBCAST
WEBCAST rechtstreekse online uitzending
Noodzakelijke check-up PB 2019 voor elke cijferberoeper !
Wie durft vandaag nog met zekerheid antwoord geven op vragen over
personenbelasting ?? Federale regels, Gewestelijke bevoegdheden, steeds
complexer, meer codes, andere vakken, …
De PB is voor de cijferberoeper wellicht het moeilijkste vakdomein.
Daarom is deze Check-up PB 2019 van 3 voormiddagen ontzettend noodzakelijk.

All-round praktijkgerichte opfrissing PB 2019 !
De Check-up PB 2019 geeft u een gestructureerd totaal beeld van de PB vandaag.
- synthetisch inzicht in de structuur van de PB 2019
- belangrijkste optimalisaties en besparingen
- oplossingen belangrijkste knelpunten en conflicten
- specifieke aandachtspunten vrije beroepers
- voorbeelden en oefeningen

Round-up belangrijkste uitdagingen PB 2019 !
De 3 voormiddagen Check-up PB 2019 zijn een garantie om uw kennis PB op te
frissen en de PB adequaat toe te passen. Geen ballast de essentie van de praktijk
in functie van de aangifte.
De rode draad bij deze check-up zijn de vragen waar u dagelijks mee
geconfronteerd wordt in uw dossiers, zoals:
- Welke personen kunnen ten laste zijn en wat zijn de voorwaarden en impact ?
- Kunnen werknemers en bedrijfsleiders belastingvrije inkomsten hebben ?
- Wat zijn de modaliteiten om onbelast bij te verdienen ?
- Hoe moet u uw buitenlandse inkomsten correct aangeven ?
- Wat zijn diverse inkomsten en toevallige winsten en baten ? Hoe worden die
belast ?
- Welke kosten zijn aftrekbaar in de PB ?
- Kiezen voor forfaitaire kosten of voor bewezen kosten ?
- Welke regels toepassen bij onroerend goed in de PB ?
- Welke leninglasten voor onroerend goed moeten waar op de aangifte komen ?
- Hoe onroerende inkomsten correct aangeven ? Zijn er mogelijkheden tot
optimalisaties ?
- Hoe worden roerende inkomsten aangegeven en belast ?
- Wat kan verstaan worden onder auteursrechten ? Welke optimalisaties zijn er
eventueel mogelijk ?
- ...


Op 25/09/2019 te Niet Van Toepassing Webcast Rechtstreekse Online Uitzending
Dit kennisatelier is alleen als webcast (rechtstreeks online uitzending) te volgen op uw pc of tablet
Aanvang 13:00 - Duurtijd 3h - Prijs : EURO 545
Met medewerking van : Pieter Debbaut

Ingericht door : KennisAteliers (KENNISATELIERS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman Cauwels
Tel : 02/331.49.87 - Fax : 02/377.24.47
E-mail : herman.cauwels@kennisateliers.be
- URL : http://www.kennisateliers.be