[ ANDERE ]
Opleiding EfficiŽnte Investerings- en rendementsanalyse.
Kwaliteit van Investeringen beslissen over toekomst onderneming !
Nieuwe productielijnen, vervangen van machines, nieuwe kantoorruimtes of
gebouwen, nieuwe informatica, acquisities of uitbreiding personeelsbestand, Ö
telkens opnieuw is een correcte investeringsanalyse levensnoodzakelijk.
Op basis van diverse praktijkvoorbeelden geeft deze opleiding u concreet inzicht
en technische kennis om nieuwe projecten correct te evalueren en van bestaande
een bruikbare rendementsanalyse te maken.

Praktijkgerichte opleiding investeringsanalyse met direct toepasbare technieken !
Deze opleiding geeft u een degelijke kennis van financiŽle beoordelingstechnieken
en de praktische toepasbaarheid ervan. Op een praktijkgerichte manier leert u
werken met de juiste instrumenten om een kwalitatieve investeringsanalyse- en
evaluatie te maken.
Deze opleiding is opgebouwd rond volgende themaís:
- De nuttige financiŽle instrumenten bij investeringen
- Met welke financiŽle en niet-financiŽle parameters rekening houden ?
- De cash conversion cycle: belang van werkkapitaal.
- Winst versus Cash: EBIT versus EBITDA
- Bepalen van de Free Cash Flow
- Basisprincipes bij investeringsselectie
- Bepaling van de relevante cash flows,
- Bepaling Investeringsbedrag
- Het concept "contante waarde "
- De impact van werkkapitaal op investeringen,
- Terugverdientijd & discounted pay-back
- Discounted Cash Flow-methodes,
- Net Present Value (NPV),
- lnternal Rate of Return (IRR),
- Wat is de minimale rendementseis
- Hoe praktisch de Welghted Average Cost of Capltal (WACC) van een bedrijf
bepalen?
- Hoe het rendement van een investering berekenen?
- Hoe risicoís inschatten ?
- Wanneer spreekt u van een strategische Investering?
- Wat Is het effect van investeringen op de waarde van een onderneming ?
- Hoe beslissen over outsourcing ?


Op 24/09/2019 te 9051 Gent
HOLIDAY INN GENT EXPO -
Maaltekouter 3 Ė
9051 GENT

Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : EURO 540
Met medewerking van : Liselotte Vandevelde

Ingericht door : KennisAteliers (KENNISATELIERS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman Cauwels
Tel : 02/331.49.87 - Fax : 02/377.24.47
E-mail : herman.cauwels@kennisateliers.be
- URL : http://www.kennisateliers.be