[ ANDERE ]
De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale
De beleggingsverzekering werd bij haar ontstaan, zo’n 20 jaar geleden, vooral
aangeboden als een alternatief beleggingsinstrument. Gaandeweg werd zij (ook)
een instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

De voorbije jaren hebben heel wat officiële instanties (Rulingdienst, Federale
belastingadministratie en Vlaamse Belastingdienst) hoogst verrassende
standpunten ingenomen over het gebruik van de beleggingsverzekering als
instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning

Vooral in Vlaanderen zijn diverse standpunten van de Vlaamse belastingdienst in
fiscale middens en in de pers stevig op de korrel genomen. Inmiddels werd de
Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast inzake de taxatie van
levensverzekeringsprestaties.

Tijdens dit seminarie krijgt u eerst een korte bespreking van de kenmerken van de
beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op
de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie
van de levensverzekeringen.

Daarnaast verneemt u ook wat de fiscale implicaties zijn die levensverzekeringen
met zich meebrengen. De klemtoon ligt vooral op de regels inzake de toepassing
van de erf- en schenkbelasting. Dit alles ter omkadering van de bespreking van
een aantal constructies met levensverzekeringen in een perspectief van
vermogensoverdracht en successieplanning.


Op 26/09/2019 te Antwerpen
TPC Congrescentrum, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Aanvang 13:45 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 190
Met medewerking van : Liesbeth Franck

Ingericht door : Fiscaal Informatief (FI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Martine Taillieu
Tel : 056/41 35 04 - Fax : 056/42 40 48
E-mail : accreditatie.FI@wolterskluwer.com
- URL : http://www.fiscaalinformatief.be/