[ FISCAAL RECHT ]
Actualia september - (RESERVE AUX MEMBRES)
In de actualia-sessies worden telkens de meest actuele wetgeving, wijzigingen, vragen én commentaren inzake fiscale actualiteit toegelicht. Nieuwe informatie wordt verzameld, geanalyseerd en becommentarieerd en vervolgens bondig voor u samengevat. Tijdens de clubs lichten onze experten hun bevindingen toe met tal van voorbeelden.

Op 23/09/2019 te Vandelanotte Brugge
Torhoutsesteenweg 250
8200 Brugge

Aanvang 18:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 0
Met medewerking van : Delphine Vanassche

Ingericht door : Vandelanotte Accountancy CVBA (VDL ACC)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Linda Vandervecken
Tel : 056/43 80 60 - Fax : 056/43 80 61
E-mail : linda.vandervecken@vdl.be
- URL : http://www.vandelanotte.be