[ ANDERE ]
De reikwijdte van de vrijstellingen inzake btw
Zijn alle instellingen zonder winstoogmerk vrijgesteld van btw?
Kan men vrijgesteld van btw factureren aan een vzw?
Overzicht van de vrijstellingen in de sociale, culturele en sportieve sfeer en
bespreking van hun hun reikwijdte
Waarom een autonoom gemeentebedrijf oprichten?
Hoe toch btw aanrekenen als vzw en ontsnappen aan de vrijstelling?
Zijn lidgelden te belasten met btw?
Zijn inbrengen in geld of in natura aan de btw onderworpen?
Moet eigen werk in onroerende staat al dan niet met personeel belast worden?
Hoe zit het met de subsidies?
Wat met sponsoring en reclameontvangsten?
Wat met giften?
Wat met de nauw verband houdende leveringen of diensten?
Algemeen verhoudingsgetal of werkelijk gebruik?
Kan het werkelijk gebruik worden opgelegd?
Heeft het werkelijk gebruik terugwerkende kracht?
Wat met de exploitatie van een drank- of eetgelegenheid door een vzw?
Wat met het organiseren van evenementen ter verkrijging van financiële steun?
De reikwijdte van de vrijstelling van art. 44, §2, 8° W.BTW (uitvoerende
artiesten): is er een keuzerecht?


Op 26/09/2019 te Brugge
Green Park Hotel Brugge
Chartreuseweg 20
8200 Brugge

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 180
Met medewerking van : Stefan Ruysschaert


Ingericht door : Fiscaal Informatief (FI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Martine Taillieu
Tel : 056/41 35 04 - Fax : 056/42 40 48
E-mail : accreditatie.FI@wolterskluwer.com
- URL : http://www.fiscaalinformatief.be/