[ BOEKHOUD RECHT ]
Waardering van ondernemingen: hoe concreet aanpakken?
Situering
Welke voorbereidende stappen moet u nemen vóór een waardering kan uitgevoerd
worden?
Overzicht theoretische concepten (Wacc, beta, marktrisicopremie, enz.)
Met welke basisprincipes moet u rekening houden? In concreto: totaliteitsprincipe,
eigen vermogensprincipe, toekomstgerichtheid, subjectgeoriënteerdheid,
tijdsafhankelijkheid
Overzicht waarderingsmethodes


Op 24/10/2019 te Brugge
Green Park Hotel Brugge
Chartreuseweg 20
8200 Brugge

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 180
Met medewerking van : Veerle Buyl

Ingericht door : Fiscaal Informatief (FI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Martine Taillieu
Tel : 056/41 35 04 - Fax : 056/42 40 48
E-mail : accreditatie.FI@wolterskluwer.com
- URL : http://www.fiscaalinformatief.be/