[ FISCAAL RECHT ]
De vereffening na 1 mei 2019
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is eindelijk wet
geworden (Wet 23 maart 2019, BS 4 april 2019). Naast vele andere
wijzigingen wordt ook de vereffeningsprocedure aanzienlijk gewijzigd, en dit
keer vereenvoudigd.

We bespreken de nieuwe regels, uitgaande van de bestaande regelgeving, en
dit voor alle vennootschapsvormen (NV-BV- CV – CommV en VOF).
Ook de fiscale gevolgen van de wijzigingen komen uitgebreid aan bod.

Het Wetboek treedt in werking op 1 mei 2019 en voor op die dag reeds
bestaande rechtspersonen op 1 januari 2020.

Volgende items/vragen komen (onder meer) aan bod:

Hoe verloopt de procedure ingeval van een niet-deficitaire vereffening bij een
NV, BV, ComV. en VOF ?
Hoe verloopt de (gewijzigde) procedure ingeval van een deficitaire vereffening
bij een NV, BV, ComV en VOF ?
Wanneer spreken we over een deficitaire of niet-deficitaire vereffening ?
Hoe verloopt de “verkorte” procedure" (opening en sluiting in één akte) na 1
mei 2019 ? Is er een onderscheid tussen enerzijds NV-BV-CV en anderzijds
de VOF en CommV ?
Welke verslagen moeten worden opgemaakt, zowel in de “gewone” als de
“verkorte” procedure ?
Hoe verloopt de ’verkorte’ procedure van een gewone commanditaire
vennootschap en VOF na 1 mei 2019 ?
Zijn de bepalingen inzake vrijwillige vereffening van dwingend recht ?
Wat zijn de nieuwe regels inzake afsluiting op datum van vereffening ?
Op welk tijdstip wordt bepaald wanneer er sprake is van een deficitaire of niet
deficitaire vereffening ?
Welke formaliteiten moet de vereffenaar vervullen ?
Welke actoren zijn er in de vereffening “new look” ?
In welke gevallen kan een vennootschap gerechtelijk vereffend worden ? Wat
is de procedure ?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full
tekst), met documentatiebundel en stappenplannen per vennootschapsvorm).


Op 19/09/2019 te Gent
Holiday Inn Express
Akkerhage 2
9000 Gent

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : EUR 190 - EUR 175 (voordeelprijs)
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : BEST Seminars (BEST SEMINARS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Koen Mertens
Tel : 02/808.67.07 - Fax :
E-mail : koen.mertens@bestseminars.be
- URL : https://www.bestseminars.be/nl/programma/2019/de_vereffening_na_1_mei_2019-6742.html