[ FISCAAL RECHT ]
De fiscale aftrekbaarheid van beroepskosten in de praktijk: wanneer bestaat er e
Kosten in het vizier van de fiscus – Tendensen in de rechtspraak – Hoe
anticiperen op mogelijke betwistingen?

Artikel 49 WIB bepaalt wanneer kosten fiscaal aftrekbaar zijn als
beroepskosten, en wanneer niet. Dit wetsartikel staat meer dan eens in de
‘spotlights’ bij een fiscale controle, en leidt steevast tot een bulk aan
procedures voor de rechtbank.
Uit de immense hoeveelheid aan betwistingen over beroepskosten, blijkt dat
de concrete toepassing van artikel 49 WIB in de praktijk niet vanzelfsprekend
en zeker niet eenduidig is.

De complexiteit van de fiscale behandeling van beroepskosten is bovendien
nog toegenomen, aangezien de fiscus artikel 49 WIB steeds vaker inzet als
wapen tegen vermeende misbruiken en optimalisaties. Hierbij hanteert de
fiscus artikel 49 WIB als een werkelijke antimisbruikbepaling.

In dit seminarie worden de belangrijkste (r)evoluties in de toepassing van
Artikel 49 WIB besproken, dit in het licht van eigen ervaringen, recente
rechtspraak en rulings.


Op 25/09/2019 te Antwerpen
Van Der Valk hotel
Lt Lippenslaan 66
2140 Antwerpen

Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR 190 - EUR 175 (voordeelprijs)
Met medewerking van : David Engelbos

Ingericht door : BEST Seminars (BEST SEMINARS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Koen Mertens
Tel : 02/808.67.07 - Fax :
E-mail : koen.mertens@bestseminars.be
- URL : https://www.bestseminars.be/nl/programma/2019/de_fiscale_aftrekbaarheid_van_beroepskosten_in_de_praktijk_wanneer_bestaat_er_een