[ FISCAAL RECHT ]
Meerwaarden & minderwaarden in de vennootschaps- & personenbelasting anno 2019
De meerwaardeleer is één van de steunpilaren van de inkomstenbelastingen.
We bespreken zowel de meerwaardeleer en in de vennootschapsbelasting, de
personenbelasting en de rechtspersonenbelasting.
Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de wijzigingen ingevolge de wet van
25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, met onder
meer de aangepaste regels voor stopzettingsmeerwaarden en meerwaarden
op aandelen.

We bespreken zowel de regels van de beroepsmatige meerwaarden (artikelen
41 tot 47 WIB 92), als deze in de diverse inkomsten (artikel 90 WIB) ,
alsmede de minderwaarden op activa.
Ook alle recente rechtspraak en rulings komen uitvoerig aan bod.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

Hoe werkt de meerwaarderegeling op aandelen in de vennootschapsbelasting
sinds 2018 ?
Wat is de samenhang tussen DBI aftrek en meerwaarden op aandelen ?
Wanneer is de verwezenlijkte meerwaarde op aandelen belastbaar in de
personenbelasting ?
Welke investeringen komen in aanmerking voor de gespreide taxatie van
meerwaarden ?
Hoe werkt de regeling van gespreide taxatie in concreto ?
Is de opgave 276 K noodzakelijk voor het verkrijgen van de gespreide taxatie
?
Kan men inspelen op de nakende tariefverlaging in 2020 ?
Wat zijn de regels inzake stopzettingsmeerwaarde sinds 2018 ?
In welke mate zijn meerwaarden op gronden of gebouwen belastbaar in de
personenbelasting ?
Welke meerwaarden zijn belastbaar in de rechtspersonenbelasting ?
Is de meerwaarde belastbaar indien fiscaal de afschrijvingen worden
geweigerd ?
Hoe werkt de specifieke regeling voor schepen en bedrijfsvoertuigen ?
Hoe wordt de meer- en minderwaarde op auto’s berekend ?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full
tekst), met documentatiebundel , die als naslagwerk nog vele diensten zal
bewijzen.


Op 24/10/2019 te Gent
Holiday Inn Express
Akkerhage 2
9000 Gent

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : EUR 190 - EUR 175 (voordeelprijs)
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : BEST Seminars (BEST SEMINARS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Koen Mertens
Tel : 02/808.67.07 - Fax :
E-mail : koen.mertens@bestseminars.be
- URL : https://www.bestseminars.be/nl/programma/2019/meerwaarden_&_minderwaarden_in_de_vennootschaps_&_personenbelasting_anno_2019-674