[ FISCAAL RECHT ]
Reorganisaties van VZW's anno 2019
Het wettelijk kader van de VZW is door de wet van 23 maart 2019 integraal
opgenomen in het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Dit
nieuwe wetboek bevat ook tal van (gewijzigde) bepalingen inzake de
reorganisatie van een VZW. Het boekdeel 13 behandelt alle aspecten inzake
herstructurering van VZW’s/ IVZW”s/stichtingen, waarin de fusie en inbreng
om niet van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen aan bod komt.

In een eerste deel onderzoeken we de mogelijkheden om een vennootschap
om te zetten in een VZW/IVZW en vice versa, waarvan de bepalingen
opgenomen zijn in boekdeel 14 WVV.

In het tweede deel bespreken we het wettelijk kader voor fusie en splitsing
van een VZW/IVZW, inclusief de inbreng om niet van een bedrijfstak en
algemeenheid van goederen..
Wij bespreken zowel de juridische gevolgen als de fiscale gevolgen, en dit
zowel inzake inkomstenbelasting (RPB en Ven.Bel.) als inzake
registratierechten en btw. Hierbij besteden we vel aandacht aan de talrijke
fiscale rulings die de afgelopen karen werden gepubliceerd.


Op 22/10/2019 te Heverlee
Esso
E40
3001 Heverlee

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : EUR 190 - EUR 175 (voordeelprijs)
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : BEST Seminars (BEST SEMINARS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Koen Mertens
Tel : 02/808.67.07 - Fax :
E-mail : koen.mertens@bestseminars.be
- URL : https://www.bestseminars.be/nl/programma/2019/reorganisaties_van_vzws_anno_2019-6759.html