[ ANDERE ]
GDPR 1 jaar later | update en aanbevelingen voor kennisberoepen
Welke aspecten uit de GDPR-reglementering zijn specifiek van belang voor
cijferberoepen en de advocatuur en welke stappen moeten worden gezet om zich in
regel te stellen met de GDPR? Welke richtlijnen worden in dit kader voorzien door de
beroepsorganisaties, wat dient u te ondernemen ingeval van een datalek, en hoe
kunnen privacy risico’s worden beperkt en/of verzekerd?
In dit seminarie wordt de balans opgemaakt van één jaar GDPR en worden
aanbevelingen aangereikt voor de dagelijkse praktijk van kennisberoepen.


Op 17/10/2019 te Hasselt
te bepalen
Aanvang 18:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 248 EUR + BTW
Met medewerking van : Dylan CASAER

Ingericht door : KMO Campus (KMO CAMPUS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Degraeve Frank
Tel : 0478 21 05 99 - Fax :
E-mail : info@kmocampus.be
- URL : https://kmocampus.be/course/enroll/259