[ ANDERE ]
Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken
Traditioneel waren de desbetreffende bepalingen verspreid tussen het
Burgerlijk Wetboek (burgerlijk bewijs) en Wetboek van Koophandel
(handelsbewijs). De Wet Hervorming Ondernemingsrecht, die in werking is
getreden op 1 november 2018, maakte daar door de invoering van artikel
1348bis BW reeds een einde aan. Intussen staat nog een grotere hervorming
van de bewijsregels op til. Op 4 april 2019 keurde het Federaal Parlement
Boek 8 over Bewijs goed als onderdeel van het nieuw Burgerlijk Wetboek.
Boek 8 houdt niet alleen een codificatie in van het bewijsrecht met behoud
van het bestaande bewijsstelsel doch tevens werd van de gelegenheid gebruik
gemaakt om het bewijsrecht te moderniseren, te actualiseren, aan te passen
aan de technologische evoluties en te versoepelen, waar nodig te
verduidelijken en een aantal betwiste kwesties te beslechten. Het nieuwe
bewijsrecht treedt in werking vanaf 1 november 2020.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek
De indeling en krachtlijnen van boek 8
De wettelijke definities:
de reeds doorgevoerde wijzigingen via de Wet Digital Act II
de nieuwe wettelijke definities
De bewijslast:
de basisregel
de medewerking aan de bewijsvoering
de theorie van het bewijsrisico
de omkering van het bewijsrisico als ultimum remedium
De bewijsstandaard:
redelijke mate van zekerheid als normale bewijsstandaard
bewijs van waarschijnlijkheid bij een positief of van een negatief feit
De toelaatbaarheid van bewijsmiddelen:
de algemene regel
het gereglementeerde vermogensrechtelijke bewijsstelsel
De bewijsmiddelen:
schriftelijk bewijs
getuigenbewijs
vermoedens
bekentenis
eed
Het ondernemingsbewijsrecht:
van handels- naar ondernemingsbewijs
wijzigingen door art. 1348bis BW
wijzigingen door boek 8 Bewijs
Inwerkingtreding:
overgangsregime
uitzonderingen
Meester Wannes Vandenbussche is advocaat (balie van Brussel) verbonden
aan de Dispute Resolution Practice van Linklaters waarbij hij zich voornamelijk
richt op (buiten)contractu


Op 19/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Wannes VANDENBUSSCHE, Linklaters | KULeuven


Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/het-nieuwe-bewijsrecht-burgerlijke-en-ondernemingszaken