[ VENN. RECHT ]
De feitelijke vereniging – stand van zaken na het WVV
De vrijheid van vereniging behoort tot onze grondwettelijke basisrechten.
Deze vrijheid is daarenboven zo laagdrempelig dat men zich er soms niet
eens bewust van is dat men deel uitmaakt van een (feitelijke) vereniging. Het
ontbreken van enig formalisme, voor zover dit al als een voordeel mag
aanzien worden, houdt ook enig nadeel of risico in: een feitelijk vereniging
heeft geen rechtspersoonlijkheid wat een persoonlijke aansprakelijkheid van
de leden met zich brengt.

Het “statuut” van de feitelijke vereniging onderging de laatste jaren direct en
indirect een aantal ingrijpende wijzigingen. De spreker overloopt aan de hand
van de invoering van diverse nieuwe wetboeken de concrete impact op de
feitelijke vereniging:

Definitie
begrip en totstandkoming; verplichte meerhoofdigheid
verschil met de VZW
moderne rechtsleer en cassatierechtspraak: het concept ‘functionele
rechtspersoonlijkheid’
Het insolventierecht (Boek XX WER)
het concept ‘onderneming’
insolventieprocedures
aansprakelijkheden:
aansprakelijkheid van de “leden”: géén hoofdelijkheid - illustratie a.h.v. het
“Carnavalsarrest”
doelgebonden vermogen en de ‘verenigings’schuldeisers
De Wet op de hervorming van het Ondernemingsrecht
verplichting tot inschrijving KBO? Wanneer wel en wanneer niet?
Rechtsgevolgen?
optreden in rechte: geen rechtspersoonlijkheid géén optreden in rechte? De
procesrechtelijke nietigheidsleer
verminderde formaliteiten (Art. 703, § 1 Ger.W.)
de ‘algemene lasthebber’ (Art. 703, § 2 Ger.W.)
Het WVV
volledige incorporatie verenigingsleer
einde van ‘Stille vennootschap’ en de ‘Tijdelijke handelsvennootschap’
de “cap” op bestuurdersaansprakelijkheid en de bestuurders van de feitelijke
vereniging
Tips & tricks / Do’s & dont’s
Capita selecta - Boekhoudkundige verplichtingen: een volwaardige eigen
boekhouding i.p.v. afzonderlijke rekeningen
Meester Katrin Meerts (Master in de Rechten UA) is advocate bij Metis
Advocaten met kantoren te Antwerpen waar zij zich in het bijzonder bezig
houd


Op 24/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Katrin MEERTS , Metis Advocaten


Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/de-feitelijke-vereniging-stand-van-zaken-na-het-wvv