[ FISCAAL RECHT ]
'Fiscale procedure: in de clinch met de fiscus'
De fiscale procedure regelt de contacten tussen de fiscale administratie enerzijds en de belastingplichtige anderzijds.

De spelregels tussen de administratie en de belastingplichtige zitten vervat in de fiscale procedure. Om tot een juiste heffing van de belastingen te komen heeft de fiscus een gans arsenaal aan middelen ter beschikking om de belastingplichtige te controleren. Met het scalpel van het fiscaal onderzoek kan de fiscus de fiscale toestand van de belastingplichtige bloot leggen. Het ingrijpend karakter van een fiscale controle wordt aan banden door regels van procedure waaraan de fiscus zich moet houden.

Het is belangrijk dat aan de zijde van de belastingplichtige met argusogen wordt gewaakt over een stipte naleving van de procedure. Het correct hanteren van de procedureregels is het schild van de belastingplichtige in het kader van zijn fiscale verdediging.

Het spreekt vanzelf dat u daarvoor de procedureregels natuurlijk goed moet kennen en met een chirurgische precisie moet kunnen toepassen om te weten hoe ver mag de fiscus gaan. En hoe de belastingplichtige eventueel paal en perk aan stellen kan al te veel fiscaal geweld ..

Dat is nu net het opzet van dit seminarie, nl: uiteenzetten wat zijn de rechten van verdediging zijn van de belastingplichtige.

Onder programma vindt u enkele aandachtspunten, dewelke naast andere zullen worden besproken.

Het seminarie focust uiteraard op de actuele evoluties die aan bod zullen komen.


Op 22/10/2019 te Antwerpen
bluepoint
filip williostraat 9
antwerpen

Aanvang 13:30 - Duurtijd 4h - Prijs : 120 tot 220 EUR
Met medewerking van : Werner Niemegeers

Ingericht door : LEXDURA (LEXDURA)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Erik-Frederik Van Eeckhaut
Tel : 09/395.13.03 - Fax :
E-mail : secretariaat@lexdura.be
- URL : http://www.lexdura.be