[ VENN. RECHT ]
VZW MASTERCLASS (Deel 4)

In een reeks van 5 sessies gaan we telkens diepgaand in op een aantal
deelaspecten van de nieuwe vzw wetgeving sensu lato. Een basiskennis wordt
verondersteld en is vereist. De 5 sessies staan op zichzelf, zijn niet
overlappend en voor elk van deze sessies kan afzonderlijk worden
ingeschreven. Specifieke vragen kunnen door de deelnemers vooraf aan de
docent worden overgemaakt via e-mail gericht aan info@artelegis.be.

De vierde avond behandelen we andermaal twee topics :

1. DE PATRIMONIUMTAKS, SCHENKINGEN, LEGATEN EN GIFTEN : WAT ZIJN
DE REGELS ?

De vzw’s – behoudens degene die beneden het franchisebedrag van 25.000
euro blijven - zijn onderworpen aan een vermogensbelasting. We
onderzoeken de toepassingsvoorwaarden en de uitzonderingen. Tevens komen
alle relevante rulings, parlementaire vragen en rechtspraak terzake aan bod.

In tweede instantie onderzoeken we aan welke formaliteiten een vzw moet
voldoen om erkend te worden om giften, met attest van fiscale
aftrekbaarheid, te aanvaarden

En tot slot onderzoeken we de voorwaarden en tarieven voor schenkingen en
legaten aan en door een vzw, zowel voor roerende als onroerende goederen.
We bespreken de regels voor de drie gewesten, met uiteraard de meeste
aandacht voor de Vlaamse regelgeving.

2. DE BOEKHOUDING EN JAARREKENING VAN DE VZW ANNO 2019

In deze sessie concentreren we ons op de boekhoudkundige verplichtingen
van de vzw, waarvan de grote lijnen werden vastgelegd door de wet van 4
mei 2002, maar die opnieuw grondig gewijzigd werden door het nieuwe WVV.
In 2002 werd een gemeenrechtelijk boekhoudkundig kader uitgewerkt voor de
‘kleine” en “grote “ vzw's, zowel wat de vereisten van de boekhouding betreft
als de neerlegging van de jaarrekening. We bespreken de regels voor zowel
de “grote” als de “kleine” vzw's.Op 22/10/2019 te Lokeren
Biznis Hotel
Zelebaan 100
9160 Lokeren

Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 195 EUR (excl. btw)
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be