[ VENN. RECHT ]
VOF, CommV en maatschap in het nieuwe WVV
In het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) blijft het nuttig om te werken met een VOF, een CommV of een maatschap. Wat zijn die voornaamste motieven voor deze vennootschapsvormen? Waarom géén BV?

Tijdens deze opleiding geeft de docent u praktische aandachtspunten over drie thema’s:
• de oprichting van een nieuwe VOF, CommV of maatschap,
• het behoud van de VOF, CommV of maatschap,
• de mogelijke omzetting naar een nieuwe BV in het jaar 2019 of na 2020.

O.a. volgende topics komen ter sprake:
• Waarom kiest u voor een VOF, een CommV of een maatschap?
• Wat zijn de verschilpunten met de BV?
• Hoe maakt u een oprichtingsakte conform de nieuwe vennootschapswetgeving?
• Is er een financieel plan nodig bij oprichting van een VOF, CommV, maatschap?
• Moet u de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap publiceren?
• Is er voor een statutenwijziging in een VOF (ontslagen en benoemingen, adreswijziging, wijziging doel, ...) ook een verplichte opt-in voorzien zoals bij een BV?
• Welke specifieke zaken moet u weten bij de omzetting van een VOF naar een BV?
• Wanneer komt de VOF en CommV in aanmerking voor de verlaagde RV (VVPRbis)?
• Is het mogelijk om in de akte het deel van de vroegere wettelijke reserves over te brengen naar de beschikbare reserves?
• Wat zijn de formaliteiten bij de uitkering van dividenden en tantièmes?
• Welke minimum vereisten moet de accountant naleven mbt zijn aansprakelijkheid bij het verlenen van bijstand?
• Aandachtspunten bij de vrijwillige vereffening van een VOF, CommV of maatschap


Op 26/09/2019 te Affligem
De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem/Essene
Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 excl. btw per seminarie
Met medewerking van : Gislenus BATS

Ingericht door : Practicali BVBA (PRACTICALI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Annick Bardoel
Tel : 0468/200.212 - Fax :
E-mail : info@practicali.be
- URL : http://www.practicali.be