[ ANDERE ]
Anti-witwas wetgeving
Dit seminarie maakt deel uit van een reeks van 5 avonden. De volledige reeks telt
18u. De reeks start op 19/09/2019.
Bedoeling is de aanwezigen te sensibiliseren voor de nieuwe antiwitwaswetgeving
en misverstanden inzake witwassen en financiering van terrorisme weg te werken.
Volgende topics worden behandeld :
1. Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015
tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme
2. Norm van het IBR van 4 februari 2011 inzake de toepassing van de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme
3. Toelichting voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de wet
van 18 september 2017 met betrekking tot de melding van informatie aan de Cel
voor FinanciŽle Informatieverwerking
4. Het preventief antiwitwasdfispositief in een nieuw kleedje. Impact op de
werking van de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking.
5. Koninklijk Besluit van 30 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van personen
en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28
december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde
personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van
terrorisme.

Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht en is enkel mogelijk voor de volledige
reeks via de website van de Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management.


Op 17/10/2019 te Karel De Grote-Hogeschool, Campus Groenplaats
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
Aanvang 18:00 - Duurtijd 2h - Prijs : zie website
Met medewerking van : Kris Meskens

Ingericht door : Karel de Grote-Hogeschool (KDG)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Vandenbulcke Nausikaš
Tel : 03 613 16 55 - Fax :
E-mail : nausikaa.vandenbulcke@kdg.be
- URL : www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management